Διαγνωστικό Ακτινολογικό
Κέντρο Αλεξάνδρεια


Ο ιατρός ακτινολόγος Δαουκόπουλος Στέφανος διατηρεί το διαγνωστικό ακτινολογικό του κέντρο στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Εκεί σε ένα φιλόξενο προς τον ασθενή περιβάλλον προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα κλασσικών ακτινολογικών εξετάσεων καθώς επίσης και μια σειρά από εξειδικευμένες εξετάσεις.


Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονο εξοπλισμό, που πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων με αξιόπιστα αποτελέσματα, ο ιατρός ακτινολόγος Δαουκόπουλος Στέφανος προστατεύει το πολυτιμότερο αγαθό σας..την υγεία σας!


Επικοινωνήστε με τον ιατρό ακτινολόγο Δαουκόπουλο Στέφανο για να κλείσετε ραντεβού στο διαγνωστικό ακτινολογικό του κέντρο στην Αλεξάνδρεια.Ψηφιακός Μαστογράφος HOLOGIC


Το ακτινολογικό κέντρο του ιατρού ακτινολόγου Δαουκόπουλου Στέφανου είναι εξοπλισμένο με τον υπερσύγχρονο Ψηφιακό Μαστογράφο SELENIA DIMENSIONS 3D, με δυνατότηταΤομοσύνθεσης, ο οποίος φέρει την υπογραφή του κορυφαίου Αμερικάνικου κατασκευαστικού οίκου HOLOGIC.

Είναι ο μοναδικός μαστογράφος με τη χρήση του οποίου έχει αποδειχθεί από ανεξάρτητες πολυκεντρικές κλινικές μελέτες ότι εξασφαλίζεται αύξηση της διαγνωστικής ευαισθησίας και ειδικότερα της εξέτασης μαστογραφίας, αύξηση ανίχνευσης των αληθώς καρκινικών ευρημάτων και ταυτόχρονη μείωση των ψευδώς υπόπτων ευρημάτων.

Επιπλέον, η ασθενής δεν ταλαιπωρείται από τις επαναλαμβανόμενες και μεγάλης διάρκειας συμπιέσεις, όπως συμβαίνει σε άλλα συστήματα, ενώ ο συνολικός χρόνος εξέτασης ελαχιστοποιείται.

  • Η Τομοσύνθεση πραγματοποιείται σε όλες τις λήψεις, τόσο σε CC όσο και σε ΜLO.
  • Ο χρόνος πραγματοποίησης εξέτασης τομοσύνθεσης είναι μικρότερος από 4sec
  • Η ανακατασκευή σε εικόνες τομοσύνθεσης γίνεται με πάχος τομών: 1mm

Ειδικότερα από τις πλέον πρόσφατες δημοσιευμένες μελέτες (π.χ. OSLO Breast Screening Trial) προκύπτει ότι με τη χρήση του Ψηφιακού Μαστογράφου SELENIA DIMENSIONS 3D για το συνδυασμό 2D και 3D ψηφιακής μαστογραφίας εξασφαλίζεται:

  • 40% αύξηση στην ανίχνευση των διηθητικών καρκίνων
  • 27% αύξηση στην ανίχνευση καρκίνων (διηθητικών και μη διηθητικών)
  • 15% μείωση σε ψευδώς θετικά αποτελέσματα

Δαουκόπουλος Στέφανος


Διεύθυνση

Δ. Βετσόπουλου 65
Αλεξάνδρεια
ΤΚ 59300
Επικοινωνία

Τηλέφωνο: +30 2333028118

Κινητό: +30 6976633515

e-mail: sdaoukopoulos@yahoo.gr