Το Ιατρείο


Δαουκόπουλος Στέφανος


ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΥ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ


Το ιατρείο του ακτινολόγου Δαουκόπουλου Στέφανου λειτουργεί υπό την επιστημονική υπευθυνότητά του, εξοπλισμένο με υπερσύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό. Εκεί διενεργούνται προληπτικές και διαγνωστικές μαστογραφίες, σε τρισδιάστατο ψηφιακό μαστογράφο του Αμερικάνικου Οίκου HOLOGIC, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της τομοσύνθεσης. (Genius 3D mammography).

Επιπλέον, εκτελεί τρισδιάστατες αναλύσεις των εικόνων στο ειδικό workstation του ομόλογου οίκου καθώς επίσης και υπερήχους σε υψηλής ευκρίνειας υπερηχοτομογράφο. Κυρίως στους πυκνούς μαστούς είναι ύψιστης σημασίας η διενέργεια υπερηχογραφημάτων ώστε να αυξάνεται η διαγνωστική ακρίβεια της μαστογραφίας.

Οι δύο αυτές εξετάσεις ( Link: hologic ) αποτελούν το Gold standard στην ανίχνευση του καρκίνου του μαστού. (Η ποικιλομορφία του καρκίνου του μαστού είναι τόσο μεγάλη ώστε η προστιθέμενη ειδικότητα και ευαισθησία των δύο εξετάσεων πλησιάζουν το 100%).

logo-sinergatwn
philips-healthcare
supersonic-imagine
medical-merates
villa-radiosystems

Πλεονεκτήματα της Τρισδιάστατης
Ψηφιακής Μαστογραφίας

Βελτιωμένη ακρίβεια διάγνωσης στο πυκνό μαστό.

Καλύτερη απόδοση και απόκτηση της εικόνας

Μείωση της δόσης της εξεταζόμενης

Ικανότητα μεταφοράς της εικόνας

Εξοπλισμός ΙατρείουΟ εξοπλισμός του ιατρείου του ακτινολόγου Δαουκόπουλου Στέφανου περιλαμβάνει:


  • Τελευταίας γενιάς ψηφιακός μαστογράφος τύπου Selenia Dimensions 3D mammography System, της HOLOGIC, με επιπλέον χαρακτηριστικά την τομοσύνθεση, την C-view (τρισδιάστατη μαστογραφία) καθώς και σύστημα στερεοτακτικής βιoψίας Affirm με όλη τη σειρά της Eviva.
  • Τελευταίας γενιάς υπέρηχος υψηλής ευκρίνειας μαζί με ελαστογραφία με τα συστήματα Aixplorer® Multiwave της SuperSonic Imagine και iU22 της Philips.
  • Ένα καινούργιο τηλεχειριζόμενο ακτινολογικό μηχάνημα της εταιρείας GMM.
  • Πανοραμικό - κεφαλομετρικό σύστημα STRATO 2000 της VILLA.
  • Οστεοπυκνόμετρο της NORLAND.

Για ακτινολογικές εξετάσεις υπάρχει δυνατότητα, εκτός της direct τρισδιάστατης ψηφιακής μαστογραφίας, να γίνει συνδυασμός και επεξεργασία με το σύστημα ψηφιακής απεικόνισης της Konica Minolta.


Επικοινωνήστε